Karaliauciaus TP

Statinio Statybos Techninė Priežiūra (Techninė Priežiūra) yra privaloma nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių bei statinio nuosavybės formų...

STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“

Pasamdyti Užsakovo, atliekame visą reikiamą Techninės Priežiūros paslaugų kompleksą nuo statybos pradžios iki pat pastato pripažinimo tinkamu naudoti.

.